INTENCJE MSZALNE (16.04. – 22.04.2018 r.)

PONIEDZIAŁEK –  16.04.2018 r.

8.00

17.30 + Stanisława Czeladko – od rodziny Ślusarczyków i Duchniak.

18.00 + Marka Widerę – od pracowników firmy Centon.

18.00 + Wiesława Szewczyka – od żony.

 

WTOREK –  17.04.2018r.

8.00

17.30 + Tadeusza Głowackiego – od Beaty, Julii, Leszka Kownackich.

18.00 + Danielę Jezierską – od Stasi i Romka Neuman.

18.00 + Aleksandrę Krzywańską – od syna Macieja z rodziną.

 

ŚRODA –  18.04.2018r.

8.00 + Teresę Wielgut – od ucz. pogrz.

17.30 + Józefa Orzeszynę – od Jadwigi i Zygmunta Widerów.

18.00 O bł. Boże dla pp. Pauli i Rafała Mieczkowskich – od ucz. śl.

 

CZWARTEK –  19.04.2018r.

8.00 Nie ma Mszy św.

17.30 + Cecylię Mika – od wnuczki Joanny z mężem.

18.00 + Mirosława Dudę – od sąsiadów z ul. Kiepury.

18.00 + Annę Michalik – od rodz. Sośniaków.

 

PIĄTEK  – 20.04.2018r.

8.00

17.30 + Krystynę Głowacką – od Stowarzyszenia Handlowców przy ul. Św. Barbary.

18.00 + Marka Widerę – od rodz. Koch.

18.00 + Piotra Dzieło – od rodz. Siudejów

 

SOBOTA –  21.04.2018r.

8.00

17.30 + Janinę Gałecką – od córki Cecylii z rodziną.

18.00 + Cecylię, Edwarda Słowików.

18.00 + Ks. Mirosława Sikorę – od rodz. Jurkowskich.

 

NIEDZIELA –  22.04.2018r.

7.30 O bł. Boże, łaskę zdrowia dla p. Sabiny w rocz. ur.

9.00 + Andrzeja Pileckiego.

11.00 + Annę, Franciszka, Jana, Józefa Bidzińskich.

12.30 W 55 rocz. śl. pp. Janiny i Ryszarda z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę.

12.30 + Jerzego Dobryłko.

17.00 + Stanisławę, Leona Pąklak.