Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25.12.2021

 1. W dzisiejszą Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 17:00. Kto przyjął Komunię Świętą podczas Pasterki może także przystąpić do Komunii Świętej podczas Mszy Św. w ciągu dnia.

 

 1. Jutro Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. według porządku niedzielnego, o godz.: 8:00, 10:00, 12:00 – w intencji wszystkich małżeństw sakramentalnych z obrzędem odnowienia przysięgi małżeńskiej i błogosławieństwem, do udziału w tej uroczystości zapraszamy także ich rodziny, ostatnia Msza św. o godz. 17:00.

 

 1. Taca z Drugiego Święta na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski Św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 1. Dziękuję Panom, którzy przygotowali świąteczną dekorację kościoła: Pawłowi, Janowi i Tomaszowi Grazda, Marcinowi Stępień i Michałowi Żyła oraz Państwu Annie i Adamowi Grobelak za ofiarowanie udekorowanych choinek, które znajdują się przy ołtarzu głównym. Dziękuję Paniom: Jadwidze Dederko, Magdalenie Leśnikowskiej, Grażynie Skrzydeł, Teresie Wiklik, Bogusławie Lamch, Bożenie Dorosińskiej, Małgorzacie Sakowicz i Elżbiecie Sitek za sprzątanie kościoła oraz przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin oraz rozwiezienie tych paczek pod wskazane adresy Panom Patrycjuszowi i Arkadiuszowi Dłubak. Rozdaliśmy 66 paczek. W tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Darczyńców, którzy ufundowali te dary.

 

 1. Zapraszamy do sprzątania kościoła w środę na godz. 19:30.

 

 1. Przy wyjściu z kościoła możemy zabrać nowy numer Biuletynu Parafialnego z przebiegiem i formą tegorocznej kolędy oraz możemy nabyć świąteczne wydanie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wraz z modlitewnikiem i kalendarzem katolika oraz wspomnieniem o zmarłym 12 grudnia Ks. Abp. Stanisławie Nowaku. Cena świątecznego numeru  10 zł.

 

 1. W piątek o godz. 17:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, po niej o godz. 18:00 uroczysta Msza św. dziękczynna na zakończenie Starego Roku. Można zyskać odpust zupełny za śpiew „Te Deum” („Ciebie Boga wysławiamy”).

 

 1. Abp Wacław Depo na dzień 31 grudnia 2021 roku wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej udziela dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zaleca jednocześnie, aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

 

 1. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. według porządku niedzielnego: o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00. To także I sobota miesiąca – po Mszy św. wieczornej Akt Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

 

 1. W przyszłą niedzielę nabożeństwo adoracyjno – kolędowe i zmiana tajemnic różańcowych o godz. 16:00.

 

 1. Na nadchodzący tydzień: Szczęść Boże!

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25.12.2021