Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2022 r.

 1. Msze św. o godz. 8:00, 10:00 – z udziałem dzieci, 12:00 – z udziałem młodzieży, po niej wystawienie Najśw. Sakramentu, Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi i 17:00.

 

 1. Dziękujemy za ofiary składane na tacę w ubiegłą niedzielę z przeznaczeniem na zapłatę za prace wykonane w naszym kościele. Zebrano kwotę: 3926 zł. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na pomoc Kościołowi prześladowanemu. Zebrano 523 zł.

 

 1. W tym tygodniu przypada:
 • W poniedziałek – Wspomnienie Ofiarowania NMP.
 • We wtorek – Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy. Z racji wspomnienia Św. Cecylii, Patronki muzyki kościelnej, składamy serdeczne życzenia Panu Organiście Łukaszowi Grabałowskiemu, a także Chórowi Parafialnemu „Cantilena”. Msza św. w ich intencji dzisiaj o godz. 12:00.
 • W czwartek – Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

 

 1. Od przyszłej niedzieli możemy przynosić do kościoła dary żywnościowe takie, jak: mąka, kasza, makaron, ryż, cukier, konserwy, olej, masło, kawa, herbata, słodycze dla dzieci. Z tych darów przygotujemy paczki i przekażemy najbardziej potrzebującym rodzinom naszej parafii. Niech to będzie świąteczny dar naszych serc dla Chrystusa w drugim potrzebującym człowieku. Kosze na dary wystawione są przy ostatnich ławkach.

 

 1. W zakrystii, a w tygodniu także w kancelarii parafialnej można nabyć opłatki na stół wigilijny.

 

 1. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się adwent, czyli czas radosnego przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Także od przyszłej niedzieli będzie można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 10 zł mała i 20 zł duża.

 

 1. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

 

 1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła Paniom: Jadwidze Dederko, Annie Szczygłowskiej, Bogumile Lamch, Grażynie Skrzydeł, Magdalenie Leśnikowskiej, Wiolettcie Gaca, Elżbiecie Sitek, Bożenie Dorosińskiej, Teresie Wiklik, Joannie Matyjewicz. Zapraszamy do sprzątania w piątek na godz. 20:00. Dziękuję także Panom Pawłowi i Janowi Grazda za umieszczenie na frontonie kościoła napisu witającego Ks. Biskupa.

 

 1. Chłopców pragnących zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 10:00 w kościele.

 

 1. W poniedziałek Ks. Bp Andrzej Przybylski zakończył wizytację kanoniczną w naszej parafii. W związku z tym pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Ks. Biskupem podczas Mszy św. oraz poszczególnym grupom modlitewnym naszej parafii. W sposób szczególny dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli podczas Mszy św. o godz. 8:00 witając dostojnego gościa oraz dziękującym za sakrament bierzmowania o godz. 12:00 i przedstawicielom rodzin żegnających Ks. Biskupa, a także członkom Żywego Różańca naszej parafii uczestniczącym w spotkaniu z Ks. Biskupem po Mszy św. Również słowa wdzięczności kieruję do uczestników Mszy św. o godz. 10:00, gdzie licznie zgromadzeni wierni swoim zaangażowaniem w modlitwę i śpiewy ukazali postawę rozmodlonego Kościoła. W tej Mszy św. uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. W tym miejscu serdecznie dziękuję rodzicom i dzieciom, które pięknie włączały się w Liturgię i z uwagą słuchały słów, które do nich kierował Ks. Biskup. Radością Ks. Biskupa była także grupa modlitewna Różaniec Rodziców za Dzieci, z którą odbyło się spotkanie po zakończeniu Mszy św. Centralną uroczystością była Suma o godz. 12:00 podczas której Ks. Biskup sprawował Eucharystię w intencji całej naszej rodziny parafialnej. Młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania, a całą uroczystość ubogacił nasz chór parafialny „Cantilena” z p. Organistą Łukaszem. Tradycyjnie także i po tej Mszy św. Ks. Biskup spotkał się z rodzicami i młodzieżą klas VII i VIII, z chórem parafialnym i lektorami świeckimi. W poniedziałek Ks. Biskup odprawił Mszę św. w kaplicy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza i spotkał się z siostrami zakonnymi i kapłanami z Towarzystwa Św. Pawła. Następnie odwiedziliśmy trzy osoby chore i w tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do rodzin odwiedzanych chorych za piękną postawę troski o swoich bliskich i przygotowanie spotkania z Ks. Biskupem. Trzecim punktem poniedziałkowej wizytacji było spotkanie w Szkole Podstawowej Nr 29 z dyrekcją, gronem pedagogicznym, a także uczniami klasy VI w czasie katechezy. Również w imieniu własnym i Ks. Biskupa dziękuję za to spotkanie, gdyż była to doskonała okazja dla Ks. Biskupa, by przypomnieć sobie pracę katechetyczną w tej szkole, gdy pełnił obowiązki wikariusza naszej parafii.

 

 1. Na najbliższy tydzień pracy –„Szczęść Boże”.

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2022 r.