Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 09.04.2023

  1. Msze św. o godz.: 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00. Taca na zapłatę za prace wykonane w naszym kościele.

 

  1. W poniedziałek Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. jak w niedzielę: 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00. Taca na KUL i Uniwersytet Papieża Jana Pawła II w Krakowie.

 

  1. Dziękuję za udział w TRIDUUM PASCHALNYM, za indywidualne ofiary oraz ofiary od Żywego Różańca (400 zł) na kwiaty do Bożego Grobu, za wykonanie Grobu Panom Pawłowi i Janowi Grazda. Słowa wdzięczności kieruję do ks. Kan. Stanisława Biegańskiego za posługę w konfesjonale w czasie Triduum Paschalnego. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia przez ofiarowanie artykułów spożywczych (rozdaliśmy dary dla 8 rodzin). Dziękujemy Paniom za przygotowanie tych paczek, a także Liturgicznej Służbie Ołtarza, Lektorom Świeckim, Panu Organiście Łukaszowi Grabałowskiemu oraz Chórowi Parafialnemu „Cantilena” za piękne śpiewy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz na Mszy Rezurekcyjnej. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich wspierających CARITAS naszej archidiecezji przez nabywanie świec wielkanocnych. Pragnę także podziękować za ofiary z Wielkiego Piątku na utrzymanie Miejsc Świętych w Ziemi Świętej. Zebrano na ten cel kwotę 1876 zł. Dziękujemy Państwu Irenie i Józefowi Błaszczeć za ofiarowanie parafii pięknego ornatu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Jest on darem wdzięczności Bogu za 50lecie zawarcia sakramentu małżeństwa oraz 50lecia powstania naszej parafii.

 

  1. W środę, 12 kwietnia, w sali na plebani, o godz. 18:30, spotkanie z klasami VII i VIII przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

 

  1. W nadchodzącym tygodniu:
  • W piątek – z racji na Oktawę Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne.

 

  1. W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA. Od Wielkiego Piątku po Mszy św. wieczornej odmawiana jest Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu swoje święto patronalne obchodzi CARITAS i rozpoczyna się 79. Tydzień Miłosierdzia. Zbiórka ofiar do puszek na „Archidiecezjalny Fundusz Charytatywny”.

 

  1. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, a w nim artykuł o Jubileuszu 50lecia naszej parafii z udziałem Ks. Abpa Wacława Depo.

 

Wszystkim Parafianom i Miłym Gościom z okazji Święta Wielkiej Nocy w imieniu własnym i kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej życzę głębokiego doświadczenia spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w swoim sercu oraz zanurzenia w źródłach Jego Miłosierdzia wypływającego obficie z Tajemnicy Paschalnej. Niech odnowione z Nim Przymierze doda blasku i piękna nam samym oraz całemu Kościołowi.

Niech moc zmartwychwstania uzdolni nas do dawania świadectwa wobec wszystkich i w każdej sytuacji, że tylko Jezus Prawda, Droga i Życie jest zbawieniem i jedyną nadzieją, która nigdy nie zawiedzie.

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 09.04.2023