INTENCJE MSZALNE (17.05. – 23.05.2021 r.)

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021 r.

8.00      Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i bł.

Boże dla pp. Gęsiarz.

8.00   + Grzegorza Mazura – od ucz. Pogrz.

17.30 + Nicolę Knapik – od rodz. Szczypiorów.

18.00 + Jolantę Lampa – Kowalczyk – od Sylwii Woźnica z dziećmi.

 

WTOREK 18.05.2021 r.

8.00      Nie ma Mszy św.

17.30 + Irenę Kaczmarek – od Adeli i Artura Baryła z rodz.

18.00 + Filipa Szyc – od rodz. Burdzińskich.

 

ŚRODA 19.05.2021 r.

8.00   + Janusza Kuścika – od ucz. pogrz.

17.30   Z podziękowaniem za dotychczasową opiekę i z prośbą o bł. Boże, łaskę

Zdrowia dla p. Renaty w 50 rocznicę urodzin.

18.00 + Stefanię Markowską – od rodz. Halbiniak.

 

CZWARTEK 20.05.2021 r.

8.00   + Grzegorza Pilarza – od ucz. Pogrz.

17.30 + Irenę Gęsiarz – od rodz. Gabryel.

18.00 + Stefana Szywacza – od Olgi i Zdzisława Koza.

 

PIĄTEK 21.05.2021 r.

8.00   + Grzegorza Mazura – od ucz. pogrz.

17.30 + Stanisława Siudeję – od rodz. Noszczyków.

18.00 + Krzysztofa Nabiałka – w rocz. śmierci.

 

SOBOTA 22.05.2021 r.

8.00     Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla

  1. Elżbiety.

17.30 + Teresę, Jana Zabielskich, Annę, Zdzisława Gołdy.

18.00 + Jana, Danielę Dądela.

 

NIEDZIELA 23.05.2021 r.

8.00    + Pelagię – w rocz. śm., Alfreda Zielińskich.

10.00     ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI Z KLAS IV (za Parafian)

12.00  + Henryka, Anielę, Stanisława Łosików, Annę Kostrzewską, Michalinę, Józefa

Woźniakowskich, Kazimierę, Tadeusza Skowronków.

17.00  + Annę, Czesława, Andrzeja Pluta.

Intencje mszalne z poprzedniego tygodnia