KANCELARIA PARAFIALNA

 

Informujemy, że kancelaria parafialna jest czynna we wtorki i czwartki, po Mszy wieczornej, w godz. 19:00 – 19:30 oraz w
soboty w godz. 9:00 – 10:00.

Numer konta bankowego parafii:

55 1540 1014 2003 3907 1190 0001

 

CHRZEST Sakrament chrztu św. jest udzielany w każdą niedzielę w czasie mszy św. o godz. 12.00.

Rodzice proszący o udzielenie sakramentu chrztu św. dla swojego dziecka powinni mieć ze sobą:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania)
 • Jeżeli rodzice chrzestni pochodzą spoza naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie od własnego proboszcza, że są wierzący i praktykujący.
MAŁŻEŃSTWO Młodzi pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni posiadać następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Metrykę chrztu św. (nie starszą niż 6 miesięcy)
 • Świadectwo bierzmowania
 • W przypadku małżeństwa konkordatowego dokumenty z USC
 •  ( należy pamiętać, że dokumenty z USC są ważne tylko 3 miesiące i muszą być aktualne w dniu zawierania sakramentu małżeństwa. Jeżeli młodzi stawiają się w kancelarii wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną data ślubu muszą takie dokumenty przynieść we właściwym terminie)
 • Dane personalne świadków (imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania). Przypominamy, że świadkowie powinni mieć ukończone 18 lat.
Pogrzeb Rodzina ustalając datę pogrzebu powinna posiadać:

 • Kartę zgonu
 • Akt zgonu
 #konto #nr #bank #pieniądze #prace #remont #remontowe