Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.2019

  1. Msze św. o godz.: 6:00 – REZUREKCJA, 9:00, 11:00, 12:30, i ostatnia Msza św. o godz. 17:00. W Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych nie będzie Mszy św. o godz. 7:30.

 

  1. W poniedziałek Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. jak w niedzielę: 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 i 17:00. Taca na KUL i Uniwersytet Papieża Jana Pawła II w Krakowie.

 

  1. Dziękuję za udział w TRIDUUM PASCHALNYM, za indywidualne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz za ofiary od Żywego Różańca (300 zł), za wykonanie Grobu Państwu: Alicji, Pawłowi, Janowi, Tomaszowi Grazda, Aleksandrze i Marcinowi Stępień, Michałowi Żyła, Magdalenie Kowalczyk, Małgorzacie Paśnik, Marcinowi Nita, a Pani Joannie Matyjewicz za wypranie i wyprasowanie obrusów świątecznych na ołtarze. Słowa wdzięczności kieruję do ks. Kan. Stanisława Biegańskiego i ks. Kan. Dra Andrzeja Kuliberdy za posługę w konfesjonale, przewodniczenie Liturgii Triduum Paschalnego i poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz Siostrom Paulistkom na czele z siostrą przełożoną. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia przez ofiarowanie artykułów spożywczych oraz młodzieży z KSMu za przygotowanie paczek, a także Panom Patrycjuszowi Dłubakowi i Dominikowi Starczykowi oraz lektorom za dostarczenie paczek pod wskazany adres (rozdaliśmy 35 paczki żywnościowe). Dziękuję Chórowi Parafialnemu „Cantilena” z Panią Mariolą Jeziorowską za wykonanie śpiewów w Wielki Czwartek i naszej parafialnej Scholi Liturgicznej pod kierunkiem Pana Organisty Łukasza Grabałowskiego za piękne śpiewy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich wspierających CARITAS naszej archidiecezji przez nabywanie świec wielkanocnych, a także poprzez jałmużnę wielkopostną. W skarbonkach Caritas zebrano na jałmużnę wielkopostną 3465 zł (rozdaliśmy 150 skarbonek, wróciło 77, można jeszcze przynosić skarbonki do zakrystii). Dziękuję wszystkim czuwającym przy Panu Jezusie w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim, a także biorącym udział w procesji rezurekcyjnej, a więc: Kapłanom, Członkom Żywego Różańca, Panu Organiście, ministrantom, lektorom i całej asyście. Pragnę także podziękować za ofiary z Wielkiego Piątku na utrzymanie Miejsc Świętych w Ziemi Świętej. Zebrano na ten cel kwotę 1512 zł.

 

  1. W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA. Od Wielkiego Piątku po Mszy św. wieczornej odmawiana jest Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu swoje święto patronalne obchodzi CARITAS i rozpoczyna się 75. Tydzień Miłosierdzia. Zbiórka ofiar do puszek na „Archidiecezjalny Fundusz Charytatywny”.

 

  1. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

 

  1. W imieniu własnym i kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej pragnę złożyć wszystkim Parafianom i Miłym Gościom najlepsze życzenia świąteczne:

 

Życzę spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w swoim sercu oraz zanurzenia w źródłach Jego Miłosierdzia wypływającego obficie z Tajemnicy Paschalnej. Niech moc Zmartwychwstania uzdolni nas do dawania świadectwa wobec wszystkich, że tylko Jezus Prawda, Droga i Życie jest zbawieniem i jedyną nadzieją, która nigdy nie zawodzi.

 

Na radosne świętowanie Tajemnicy Paschalnej w gronie rodziny i przyjaciół – Szczęść Boże!

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Ogłoszenia parafialne z poprzedniego tygodnia